iLeasing

1. Minimalna kwota leasingu to 300 zł netto bez limitu.
2. Okres finansowania zależy od indywidualnej oceny klienta, wynosi on od 3 do 84 miesięcy.
3. O leasing wnioskować może każda polska firma posiadająca NIP, bez znaczenia czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka.
4. Wymagane jest prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum pół roku. Zdolność klienta oceniana jest indywidualnie, na podstawie przesłanego wniosku.
5. Uruchomienie leasingu odbywa się poprzez akceptację umowy online oraz przelew opłaty wstępnej. Klient otrzymuje pełną ofertę leasingu po złożeniu darmowego wniosku online.
6. Leasingobiorca ubezpiecza przedmiot leasingu we własnym zakresie.
7. Leasing może zostać wcześniej spłacony. W tym celu należy skontaktować się z leasingodawcą, celem ustalenia warunków wcześniejszej spłaty leasingu.
8. Wykup jest to ostatnia płatność w leasingu, po której prawa własności przedmiotu leasingu przechodzą z leasingodawcy na leasingobiorcę.
9. Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 508 770 470